Natuurlijk buitenspelen beleidsplan

Spelen in Helmond

Iedere wijk in Helmond heeft een groot aantal speelplekken met sport- en speeltoestellen voor kinderen van alle leeftijden. Veel van deze speeltoestellen zijn in de komende jaren aan vervanging toe. Dit geeft ons de kans om de speelplekken gevarieerder, eigentijdser, avontuurlijker en beter toegankelijk te maken voor kinderen met een beperking. Hoe we dat willen doen staat beschreven in het speelruimtebeleidsplan “Natuurlijk buiten spelen!”.

Samen met inwoners

Graag gaan we samen met de inwoners aan de slag. Samen met kinderen, volwassenen, verenigingen en maatschappelijke organisaties verzamelen we ideeën om bewegen, ontmoeten en ontdekken aantrekkelijker te maken. Dat doen we per wijk. De ideeën vanuit de wijk verwerken we tot een wijkspeelplan, specifiek voor die wijk. Alle wijkspeelplannen samen geven inbreng aan een uitvoeringsprogramma voor de komende 10 jaar.

Wijkspeelplannen

In 2018 zijn we gestart met een pilot voor de wijk Mierlo-Hout. En in 2019 hebben we wijkspeelplannen gemaakt voor de overige wijken. Brandevoort, Stiphout en Warande zijn de laatste en worden binnenkort afgerond. Bewoners en partners in elke wijk hebben meegepraat en hun ideeën, wensen en zorgen met ons gedeeld. Deze informatie is verwerkt in een wijkspeelplan voor elke wijk. Hierin is een concreet uitvoeringsplan 2019 – 2023 opgenomen. Het voornemen is om de plannen voor de hierin opgenomen speelplekken in samenspraak met bewoners verder uit te werken.


Waterberging

Wat is de invloed van het regenwater op het Muziekplantsoen? Wat gebeurt er als het hard regent? En wat kunnen we doen om water op te vangen? Kijk het filmpje hieronder.


Hoe ziet het muziekplantsoen er nu uit?

Muziekplantsoen 2020

Klik hier om verder te gaan naar stap 2 inspireren

Klik hier om terug te gaan