Passie voor spelen

“Spelen is wat ik doe, wanneer niemand mij verteld wat ik moet doen.” 

Mooi citaat van een kind die de vraag kreeg; wat is spelen?

Spelen is een actief en spontaan proces waarbij denken, voelen en doen zich ontplooien. Tijdens spelen is er ruimte om innoverend en creatief te zijn, te dromen en vrij te denken. Kinderen ontwikkelen zich zo op een natuurlijke manier. Taal, risicomanagement, sociale vaardigheden, creativiteit, probleem oplossend denken en het verwerken van ervaringen en emoties worden gestimuleerd.

Hoe zou het zijn als kinderen hun eigen mogelijkheden mogen ontdekken?

Om die ruimte te bieden is het de kunst om de regie los te laten en het proces te begeleiden. Om objectief naar een kind te kunnen kijken en het spel te volgen is het belangrijk dat professionals bewust zijn van hun kaders en gedachten. Als kinderen zelf hun spel bepalen en hierin de regie en verantwoording hebben vergroot dit hun betrokkenheid.

Wat zou er gebeuren wanneer je bewust bent van jouw waarden en overtuigingen en de invloed hiervan op een kinds spel?

In Passie voor spelen ontdek je hoe jij ruimte kan geven aan het spelende kind.

Passie voor spelen is geschikt voor grotere groepen op lokatie ter inspiratie en het vergroten van betrokkenheid.

Denk aan ouders van een kinderdagverblijf, school of IKC. Of inwoners van een gemeente waar veranderingen zijn voor het speelbeleid.

Meer weten? Neem dan contact op!