Speelbeleid ont-wikkelen

Het speelbeleid van gemeente, scholen en kinderopvang hebben een grote invloed op de speelmogelijkheden van kinderen. Hoe kun je dit beleid zo ont-wikkelen dat er ruimte ontstaat om vrij te spelen?

Hoe groot is deze ruimte nu voor kinderen op vrij te spelen? Is er ruimte om in vrijheid te bewegen, experimenteren en ontdekken? Wat betekent dit voor kinderen? Wat is er nu nog nodig?

Kinderen spelen een groot deel van de tijd in hun eigen buurt of wijk. Kindvriendelijke openbare ruimtes, routes door een buurt, wijk of dorp zijn belangrijk voor de zelfstandigheid van een kind. Deze zelfstandigheid zorgt ook voor een grotere betrokkenheid bij de omgeving.

Hoe kindvriendelijk zijn de routes door de wijk, dorp of stad?

Zijn speelvoorzieningen goed bereikbaar en uitdagend?

Is er variatie van natuur aanwezig?

Worden kinderen betrokken en hebben zij invloed op hun omgeving?

Vanzelfspelend biedt inspiratie en advies over (gemeentelijk) speelbeleid en de impact ervan op de vrije bewegingsruimte en ontwikkeling van kinderen.

Daardoor krijg je inzicht in

  • Welke elementen voor kinderen belangrijk zijn
  • Hoe ga je om met risicovol spelen
  • Hoe vergroot je kind en ouder betrokkenheid

Meer weten? Neem dan contact op!