Vanzelfspelend, doe je zo!

Spelen is een actief en spontaan proces waarbij denken, voelen, doen en creatie zich ontplooien. Tijdens spelen is er ruimte om innoverend en creatief te zijn, te dromen en vrij te denken. Kinderen ontwikkelen zich zo op een natuurlijke manier. Taal, stressmanagement, ontdekken van grenzen, sociale vaardigheden, creativiteit, probleem oplossend denken en het verwerken van ervaringen en emoties worden gestimuleerd.