Hoe zou het zijn als kinderen hun eigen mogelijkheden mogen ontdekken? Wat zou er gebeuren wanneer je bewust bent van jouw waarden en overtuigingen en de invloed hiervan op de groei en ontplooiing van een kind?

Spelen is wat ik doe, wanneer niemand mij vertelt wat ik moet doen.

Mooi citaat van een kind die de vraag kreeg; wat is spelen?

Spelen is een actief en spontaan proces waarbij denken, voelen, doen en creatie zich ontplooien. Tijdens spelen is er ruimte om innoverend en creatief te zijn, te dromen en vrij te denken. Kinderen ontwikkelen zich zo op een natuurlijke manier. Taal, stressmanagement, ontdekken van grenzen, sociale vaardigheden, creativiteit, probleem oplossend denken en het verwerken van ervaringen en emoties worden gestimuleerd.

Om die ruimte te bieden is het de kunst om de regie en controle los te laten en het proces te begeleiden. Om objectief naar een kind te kunnen kijken en het spel te volgen is het belangrijk dat professionals bewust zijn van hun kaders en gedachten. Als kinderen zelf hun spel bepalen en hierin de regie en verantwoording hebben vergroot dit hun betrokkenheid.

Vanzelfspelend is zeer geschikt voor ouders en professionals in bijvoorbeeld het onderwijs, peuterwerk en kinderopvang.

Zo krijg je inzicht in:

  • Je eigen communicatie, emoties, overtuigingen en die van een ander en de invloed hiervan
  • Omgaan met moeilijke omstandigheden en stresssituaties
  • Hoe houd je je doel voor ogen, en sta je open voor de ander en een andere zienswijze
  • Hoe krijg je (ouder)betrokken- en verantwoordelijkheid